Antiparkinsonsim روشتة لعلاج الشلل الرعاش

سبب الشلل الرعاش زيادة كمية الاسيتيل كولين وقلة الدوبامين في المخ ؛ ولعلاجه نعطي ادوية تقلل الاسيتيل

كولين وتزيد من الدوبامين في المخ

Parkinsonism is due to decrease dopamine ,increase Ach

So for treating it we give :                                                                                                            

Dopaminergic drugs :                                                                                           To increase dopamine                                                                                           Carbidopa + levodopa                                                                                       R/ lecardopa , levocar (sinemet) 1×2 tab                                                      قرص مرتين في اليوم Antimuscarinics:                                                                                                  To decrease Ach                                                                                                   R/ Benztropine (Cogintol) 1×2                                                                         قرص مرتين في اليوم 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *